Tietosuojaseloste

Tietoja sivuston kotkanlakitoimisto.fi tietosuojakäytännöistä.

Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Jura Law Oy (3009138-8)
Kirkkokatu 7
48100 Kotka
kotkanlakitoimisto.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Jussi Raatikainen
+358 50 567 6720

Rekisterin nimi

kotkanlakitoimisto.fi – sivuston asiakasrekisteri.

Tietojen käyttö

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on palveluntarjoajan (kotkanlakitoimisto.fi) ja palvelun käyttäjän (asiakas) välinen asiakassuhteen ylläpito sekä yrityksen liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen. Tietoja voidaan käyttää asiakastiedottamiseen sekä suoramarkkinointiin, mikäli lainsäädäntö sen mahdollistaa tai asiakas on antanut siihen suostumuksensa.

Tietojen lähde

Rekisterin tiedot saadaan asiakkaalta itseltään.

Tietojen oikeellisuus, ajantasaisuus ja täydellisyys

Palveluntarjoaja ei tarkista tietojen oikeellisuutta. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa rekisteriin hänestä tallennetut henkilötiedot EU:n tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaisesti. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena rekisterinpitäjälle.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat asiakastiedot:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matkapuhelinnumero
  • Osoite
  • Henkilötunnus, mikäli sitä edellytetään palvelun toteuttamisessa
  • Mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut lisätiedot

Tietojen luovuttaminen ulkopuoliselle

Palveluntarjoaja ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle. Tietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle, kun asiakkaan asian hoitaminen edellyttää. Tietoja voidaan luovuttaa myös tilanteessa, jossa laki tai viranomaismääräys sitä edellyttää.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen poistaminen rekisteristä

Asiakas- ja Käyttötiedot poistetaan rekisteristä asiakassuhteen päättymisen johdosta sen jälkeen, kun lain edellyttämä tietojensäilytysvelvoite päättyy.

Rekisterin suojaus (tietoturva)

Palvelunkäyttäjien henkilötietoja käsitellään vain laitteilla, joissa on asianmukainen ja ajantasainen tietoturvaohjelmisto. Tietojen käsittelyssä noudatetaan asianmukaista huolellisuutta.